PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mticket.md este reprezentată de către „MticketPreluc Group S.R.L”
Mticket Group S.R.L prelucrează datele cu caracter personal din contul utilizatorului online de pe website-ul Mticket.md conform principiilor, regulilor și prevederilor legale. .Mticket Group S.R.L. nu dezvăluie terților datele personale din cabinetul utilizatorului Mticket.md


Colectarea datelor personale
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 08-07-2011 Privind protecția datelor cu caracter personal Cumpărătorul (persoana fizică ) prin utilizarea în continuare a serviciilor Mticket.md declară faptul că are cel puțin 18 ani și a citit și a înțeles în totalitate politica de confidențialate și își exprimă în mod explicit și neechivoc acordul Societății Mticket Group S.R.L de a colecta , prelucra și stoca date cu caracter personal, obținute în urma procesului de procurare și înregistrare a biletului (ordinul) de pe web site-ul Mticket.md , după cum urmează: nume ,prenume numărul de contact, , adresa de expediere (în cazul livrării de bilete) și adresa de e-mail.


Scopul colectarii datelor personale
Prelucrarea acestor date se efectuează în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare cu scopul de a informa clietnții privind confirmarea procurării biletelor, cît și alerte privind începerea sau anularea evenimentului, schimbarea datei, orei și locului evenimentului prin folosirea poștei electronice sau/si numărului de telefon indicat la procurarea biletului.
Utilizarea datelor personale
Datele personale ale Cumpărătorului vor fi utilizate și prelucrate pe o perioadă strict necesară în scopul pentru care au fost colectate într-o manieră legala și corectă.
Datele nu vor fi prelucrate într-o manieră incompatibilă cu scopurile specificate.
Securitatea procesării
În procesul de prelucare și procesare a datelor vor fi aplicate si menținute măsuri tehnice scopul cărora va fi protejarea împotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau accesului neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, atât cît și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegala.
Toate datele vor fi stocate și păstrate întru-n mod înalt de confidențialitate și securitate. Conform prevederilor Legii Nr.284 din 22-07-2004 privind Comerțul electronic Cumpărătorul are dreptul de a solicita în orice moment actualizarea,eliminarea ireversibilă sau restricționarea procesării datelor colectate printr-o cerere semnată și datată, expediată la adresa de e-mail : [email protected]

Pentru a obține orice alte informații legate de datele prelucrate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail menționată mai sus.