Termeni și condiții de utilizare a serviciilor site-lui Mticket.md

 

Prin accesarea site-ului Mticket.md și utilizarea serviciilor oferite,  Cumpărătorul acceptă Termenii și condițiile de rezervare , vânzare , returnare ,  achitare  și emitere a biletor și E-biletelor ( Bilete Electronice) cît și Termenii și condițiile de utilizare  a acestui site.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

 

Mticket.md” reprezentată de „Mticket Group S.R.L  “,  acționeză în calitate de Agent  de vînzare de bilete pentru evenimente culturale  artistice și de divertisment.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea „Mticket Group” S.R.L , care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără  nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului Mticket.md este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de „Mticket Group S.R.L”   .

Este înterzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea „Mticket Group S.R.L”

„Mitcket Group” S.R.L  nu va acorda nici o garanție referitoare la –neafectarea în sens negativ a altor sisteme software  prin utilizarea site-ului; – inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau altor  componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, Mticket Group S.R.L nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Informațiile prezente pe site-ul web  Mticket.md  sunt de interes comercial.

 

  Termeni:

Cumpărătorul“/ Client”  - o persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile unui agent de vînzare , rezervare și  emitere a biletelor.

Bilet Electronic , E-Ticket  “ - un document  generat în format electronic și expediat pe adresa E-mail a cumpărătporului  de  «MTicket MD», care  atestă accesul acestuia  la evenimentul specificat și conține informații despre denumire, data, ora, locul de desfășurare, locul dedicat cumpărătorului la eveniment  (numărul de sector, etc.), costul  precum și informații suplimentare de natură juridică și tehnică. Biletul Electronic nu poate fi ridicat de la ghișeu.

Bilet“ - un document emis pe suport de hârtie , care atestă accesul cumpărătorului la  evenimentul specificat și conține informații despre denumire, data, ora, locul de desfășurare, locul dedicat cumpărătorului la eveniment  (numărul de sector, etc.), costul  precum și informații suplimentare de natură juridică și tehnică.Biletul poate fi ridicat la ghișeul indicat pe site.

Rezervare“ - o comandă creată și plasată în modul de așteptare pentru a fi achitată de cumpărător.

Eveniment“ - manifestare culturală și de divertisment, ex:   spectacol de teatru, circ, concert, expoziție, proiecție de filme , festival,  „show” de modă, eveniment sportiv, turneu  precum și orice alt eveniment.

Organizatorul evenimentului“ - persoană juridică / întreprinzător individual cu drept  de a organiza și desfășura evenimente.

Taxă de serviciu  “ – remunerație percepută   în procesul  de rezervare,vânzare și emitere   a  biletelor care este  indisolubil legată de acest proces. Taxa de serviciu este aplicată  pentru fiecare bilet în parte.

Mărimea taxei este dedusă din prețul biletului  în formă procentuală și poate varia în dependență de diferite condiții și circumstanțe.

 

 

 

 

 1. Vânzarea, Rezervarea, Achitarea , Emiterea Biletelor și „E-Ticketelor”:
 • Vânzarea  biletelor  nu va fi efectuată și procesată  în cazul în care cumpărătorul nu acceptă condițiile.
 • Persoane Juridice -    în cazul procurării biletelor sau „E-Ticketelor”  de către persoana juridică, achitarea biletelor  se efectuează de către aceasta numai prin virament în contul Agentului conform datelor bancare oferite.
 • Din momentul adaugării a „e-ticketului” sau biletului în coș,  cumpărătorul  are la dispoziție 30 de minute pentru a finaliza achitarea în caz contrar comanda va fi anulată automat.
 • În procesul de achitare va fi percepută  taxa de serviciu de care cumpărătorul va  fi înştiinţat înainte de a achita.
 • Mărimea taxei de serviciu  este de 3-10 % și poate varia în dependență de diferite condiții și circumstanțe.
 • Rezervarea cu  scopul de a achita si ridica biletul de la ghiseul casei BISCONCERT, poate fi efectuată direct pe site .
 • Din momentul rezervării Cumparatorul are 48 de ore la dispozitie pentru a achita și ridica  biletul  la casa BISCONCERT.
 • Rezervarea nu poate fi efectuată  cu 48 de ore până la eveniment.
 • Achitarea de către persoane fizice  poate fi efectuată  prin oricare dintre modalitățile propuse de Agent inclusiv  la ghișeul casei BISCONCERT.
 • Ghișeul casei  BISCONCERT se află în mun. Chișinău  pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 152 .

 

 1. Returnarea Biletelor

Returnarea Biletelor

 • Sunt acceptate pentru returnare doar biletele procurate  de pe site-ul oficial Mticket.md
 • Returnarea plăților efectuate online  poate avea  loc doar pe cardul  care a fost folosit la  procurarea biletului.
 • Returnarea plăților efectuate în numerar se face la ghișeul casei BISCONCERT.
 • Cererea  se  transmite  pe [email protected] cu prezentarea biletelor procurate și chitanței. Procesul de rambursare începe din momentul recepționării a cererii de returnare  și documentelor menționate mai sus  și durează  14 zile bancare.

 

 • ATENȚIE !!!  Cu 5 zile calendaristice sau mai puțin înainte de începerea evenimentului, Biletele și E-ticketele    nu pot fi  returnate.
 • Restituireaîn proporție de 100 %  pe card sau în numerar  a  surselor financiare este posibilă  în cazul anulării , modificării sau schimbării datei desfășurării evenimentului parvenită în urma diferitor circumstanțe care direct afectează desfășurarea acestuia, inlcusiv celor  de impedimente justificate (forță majoră)  , greve , acte de proteste , decizii ale autorităților publice, perturbări ale rețelelor energetice și telecomunicații etc.  dacă clientul nu își dă consimțămîntul pentru înlocuirea biletului.
 • Costul taxelor de serviciu nu poate  fi rambursat.

 

 1. Mticket.MD nu poartă răspundere pentru pierderea, deteriorarea sau multiplicarea biletelor.
 2. Fiecare cumpărător   este responasbil  pentru siguranța biletelor personale.
 3. Fiecare bilet conține un cod unic de identificare (cod de bare) care garantează o singură intrare la evenimentul menționat.
 4. Este strict interzis  comercializarea   sau  înstrăinarea  biletului  cumpărat de pe Mticket.md către o terță parte în scopul obținerii de avantaje materiale , în scop promotional sau/și   alte scopuri.
 5. Organizatorul evenimentului poate refuza participarea deținătorilor unor astfel de bilete la eveniment sau îi poate evacua de pe teritoriul petrecerii.
 6. Cumpărătorul își asumă toate riscurile comerciale posibile asociate cu erorile și inexactitățile parvenite  în datele lor cu caracter personal în procesul de  cumpărare.
 7. Pentru oricare întrebări puteți să ne contactați la [email protected] sau la numărul de telefon            +373 79 88 33 22